LOTCA е поредица от тестове оценяващи генерични когнитивни способности. Когнитивната оценка по трудова терапия на Лоуенщайн е поредица от тестове, които оценяват генеричните когнитивни способности.

 

Тя се разделя на четири основни области:

  • ориентация – знание кой ден, дата, време е;
  • визуално възприятие – разпознаване на обекти и форми и разбиране на тяхната цел;
  • пространствено възприятие, което е да се знае къде се намира тялото им в пространството;
  • мислеща организация, която оценява общите умения, но с акцент върху категоризацията и класификацията на обектите;
  • визуална моторна организация, която се отнася до реконструктивни умения.

 

LOTCA може да помогне да се идентифицират силните и слабите страни в различните области, да се измери учебният потенциал и да се признаят стратегиите за мислене, както и да се помогне за идентифициране и подобряване на информираността на хората за когнитивните им трудности.

Етикети:
Няма коментари

Напишете коментар

Pin It on Pinterest

Shares
Share This

Варненски офис:

ул. Михаил Колони 19,
България, Варна 9000
+359 878 500 920
+359 878 500 730

Бургаски офис:

ул. Иван Вазов 75
България, Бургас 8000
+359 877 500 163